برگه پذیرش

مرکز پزشکی هسته ای پرتو

برگهء آمادگی “اسکن قلب همراه با آزمون ورزش”

نام بیمارخانم / آقازمان اسکن*تاریخساعت
مرحله ورزش  
مرحله عادی  

١- لطفا” قبل از مراجعه استحمام شود.
٢- از ٣ ساعت قبل از مراجعه، از خوردن هر نوع مواد غذایی و مایعات اجتناب کنید. این زمان برای افراد مبتلا به دیابت( قند خون) ۱ ساعت می باشد.
٣- داروهای قلبی زیر را تحت نظر پزشک معالج خود قطع فرمایید:
(قطع داروهای دیگر ضرورتی ندارد)
الف- قطع دارو از ٧٢ ساعت قبل: آتنولول،پروپرانولول(ایندرال)، سوتالول، کارویدولول، متوپرولول (متورال)
ب- قطع دارو از ۴٨ ساعت قبل: دیلتیازم، وراپامیل ، آملودیپین (نورواسک) و آموستاتین
ج- قطع دارو از ٢۴ ساعت قبل: ایزوسورباید، نیتروگلیسیرین، نیتروکانتین(سوستاک)، نیفدیپین، فلودیپین ، نیکوراندیل(ایکورل)
(در صورت بروز درد قلبی مصرف قرص نیتروگلیسیرین زیرزبانی بلامانع است.)
۴- مدارک پزشکی مربوط به ناراحتی قلبی خود را حتما” همراه داشته باشید.
(نتایج آنژیوگرافی، عمل پیوند سرخرگی، اکوکاردیوگرافی و غیره)
۵- جهت اتصال سیم‌های ارتباطی مربوط به دستگاه آزمون ورزش، تراشیدن موهای ناحیه سینه و بالای شکم در مورد آقایان الزامی است.
۶- لطفا” یک پیراهن راحت و جلو باز نخی (بدون دکمه فلزی) همراه داشته باشید.
٧٧- توجه داشته باشید که با وجود نهایت دقت در تنظیم وقت بیماران، وقت‌های تعیین شده با توجه به ماهیت کار، تقریبی می‌باشند. ضمنا” در صورت تغییر نوبت، قبلا” به شما اطلاع داده خواهد شد.
٨- در صورتی که به هر دلیل قادر به مراجعه در زمان تعیین شده نیستید لطفا” از ۴٨ ساعت قبل به این مرکز اطلاع دهید.
٩- لطفا” از آوردن بیش از یک نفر همراه (بویژه خانم‌های باردار و کودکان) خودداری فرمایید.
با آرزوی سلامتی و بهبودی برای شما
۱۰-آدرس ایمیل info@partownmc.net


مرکز پزشکی هسته ای پرتو

برگهء آمادگی “اسکن قلب همراه با دیپیریدامول”

نام بیمارخانم / آقازمان اسکن*تاریخساعت
مرحله ورزش  
مرحله عادی  

١- لطفا” قبل از مراجعه استحمام شود.
٢- از ٣ ساعت قبل از مراجعه، از خوردن هر نوع مواد غذایی و مایعات اجتناب کنید.این زمان برای افراد مبتلا به دیابت( قند خون) ۱ ساعت می باشد.
٣- داروهای قلبی زیر را تحت نظر پزشک معالج خود قطع فرمایید:
(قطع داروهای دیگر ضرورتی ندارد)
الف- قطع دارو از ٧٢ ساعت قبل: دیپیریدامول، آمینوفیلین، تئوفیلین، سوتالول، کارویدولول ، متوپرولول (متورال)
ب- قطع دارو از ۴٨ ساعت قبل: دیلتیازم، وراپامیل ، آملودیپین (نورواسک) ، آموستاتین
ج- قطع دارو از ٢۴ ساعت قبل: ایزوسورباید، نیتروگلیسیرین، نیتروکانتین (سوستاک)، نیفدیپین، فلودیپین ، نیکوراندیل(ایکورل)
(در صورت بروز درد قلبی مصرف قرص نیتروگلیسیرین زیرزبانی بلامانع است.)
۴- از ٢۴ ساعت قبل از مراجعه، از مصرف چای، نوشابه و مواد خوراکی حاوی کافئین (مانند قهوه و شکلات) خودداری فرمائید.
۵- چنانچه به بیماری آسم مبتلا هستید قبلا” به پزشک این مرکز اطلاع دهید.
۶- مدارک پزشکی مربوط به ناراحتی قلبی خود را حتما” همراه داشته باشید.
(نتایج آنژیوگرافی، عمل پیوند سرخرگی، اکوکاردیوگرافی و غیره)
٧- جهت اتصال سیم‌های ارتباطی مربوط به دستگاه نوار قلب ، تراشیدن موهای ناحیه سینه و بالای شکم در مورد آقایان الزامی است.
٨- لطفا” یک پیراهن راحت و جلوباز نخی (بدون دکمه فلزی) همراه داشته باشید.
٩٩- توجه داشته باشید که با وجود نهایت دقت در تنظیم وقت بیماران، وقت‌های تعیین شده با توجه به ماهیت کار، تقریبی می‌باشند. ضمنا” در صورت تغییر نوبت، قبلا” به شما اطلاع داده خواهد شد.
١٠- در صورتی که به هر دلیل قادر به مراجعه در زمان تعیین شده نیستید لطفا” از ۴٨ ساعت قبل به این مرکز اطلاع دهید.
١١- لطفا” از آوردن بیش از یک نفر همراه (بویژه خانم‌های باردار و کودکان) خودداری فرمایید.
با آرزوی سلامتی و بهبودی برای شما
۱۲- آدرس ایمیل: info@partownmc.net