بیمه های طرف قرداد مرکز

مرکز پزشکی هسته ای و سنجش تراکم استخوان پرتو با بیمه های پایه اعم از تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح و بیمه های تکمیلی شامل آتیه سازان حافظ، ایران، دانا، سینا، آسیا، البرز، دی، هواپیمایی، رازی، کارآفرین، بیمه معلم، بیمه بانک رفاه، بیمه بانک مرکزی ، بیمه بانک سپه، بیمه ما، بیمه پارسیان ، بیمه تعاون، بیمه ملت، بیمه کانون سردفتران و دفتریاران و کمک رسان SOS، بانک کشاورزی، صدا و سیما، و…شهرداری و بانکها طرف قرارداد میباشد.